ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» δραστηριοποιείται στο χώρο κατασκευής αντλιών από το 1960. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Αχελώου 6 στην περιοχή ΣΦΑΓΕΙΑ.

Τα προϊόντα της «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα κατασκευής και την αντοχή τους στην σκληρή χρήση. Αυτό επιτυχάνεται τόσο από την πλήρη τεχνική κατάρτιση του προσωπικού μας και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, όσο και από την μακρόχρονη εμπειρία μας.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΟΜΩΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ.
(ΠΡΟΦΥΛΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΜΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΠΟ ΦΘΟΡΑ
ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ)

Οι αντλίες χρησιμοποιούνται σε άρδευση με κατάκλιση, με σταγόνες ή μπεκ και με καρούλια, καθώς και σε ύδρευση πόλεων και χωριών ή σε αποστραγγίσεις. Στη βιομηχανία χρησιμοποιούνται στη μεταφορά καθαρών ή ελαφρώς ακαθάρτων μη διαβρωτικών υγρών όπως και για άντληση θαλασσινού νερού, άλμης και σε πολλές άλλες χρήσεις.

Οι αντλίες «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» είναι φυγοκεντρικές, μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες οριζόντιες και κατασκευάζονται με βάση την αρχή των τυποποιημένων μονάδων, με σκοπό τη χρησιμοποίηση ίδιων ανταλλακτικών σε διαφορετικές αντλίες. Σε όλες τις αντλίες το στόμιο αναρροφήσεως είναι αξονικό, το δε στόμιο κατάθλιψης είναι ακτινικό.

Η στεγανοποίηση του άξονα γίνεται με σαλαμάστρα, εκτός ειδικών περιπτώσεων που χρησιμοποιείται μηχανικός στυπιοθλίπτης. Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι εώς 105°C. Η λίπανση των ρουλεμάν στις αντλίες με ελεύθερο άξονα γίνεται με λάδι SAE 30. Για τις αντλίες με πολλαπλασιαστή, χρησιμοποιείται βαλβολίνη Νο 90. Τα γρανάζια και οι άξονες είναι ευρωπαϊκής κατασκευής.

Η κατασκευή, η σκλήρυνση και το φινίρισμα γίνονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές στο εξωτερικό και η σκληρότητά τους ανέρχεται σε 60-62 HRC, ενώ η οδόντωσή τους είναι ελικοειδής.

Οι άξονες για τις αντλίες με ελεύθερο άξονα είναι απο βελτιωμένο ατσάλι ποιότητας 1-6582. ‘Ολα τα ρουλεμάν είναι δυτικής προελεύσεως και προστατεύονται από τσιμούχες και λαστιχένια δακτυλίδια. Το καπάκι, η φτερωτή, ο σαλίγκαρος και η βάση είναι απο χυτοσίδηρο σκληρότητας GG 22. Το κιβώτιο γραναζιών (κάρτερ) είναι από χυτοσίδηρο σκληρότητας GG 24 για να μη φθείρονται οι έδρες των ρουλεμάν.

Στις αντλίες των γεωτρυπάνων, η φτερωτή, ο σαλίγκαρος και το καπάκι είναι από ένσφαιρο χυτοσίδηρο σκληρότητας GG 26. Διάφορες προσμίξεις από χρώμιο, νικέλιο και άλλα υλικά βοηθούν ώστε ο χυτοσίδηρος να αποκτήσει την επιπλέον σκληρότητα και αντιτριβικές ιδιότητες που χρειάζεται. Ο άξονας προέρχεται από ατσάλι στρέψεως 1-6580. Στην περιοχή του άξονα που εργάζεται η σαλαμάστρα έχει γίνει ειδική βαφή και σκλήρυνση για τη μη φθορά του άξονα. Σε όλες τις πολυβάθμιες αντλίες, που χρησιμοποιούν πολλαπλασιαστή, αυτός είναι βαρέως τύπου. Η ποσότητα του λαδιού κυμαίνεται απο 2-3 λίτρα αναλόγως των γραναζιών.

Τα ρουλεμάν που εδράζονται επί του άξονα είναι οπωσδήποτε δίσφαιρα. Στις τριβάθμιες και τετραβάθμιες αντλίες τοποθετείται κουζινέτο στο στόμιο εισαγωγής. Ο άξονας μετάδοσης κίνησης στα γκρούπ εδράζεται σε 2 δίσφαιρα ρουλεμάν. Το γκρούπ συνοδεύεται με δείκτη στάθμης λαδιού για ευκολότερο έλεγχο και πωλείται είτε με τροχαλία είτε χωρίς τροχαλία.

 

Μονοβάθμιες αντλίες. Προτείνονται όταν έχουμε να ποτίσουμε σε κοντινές αποστάσεις (έως 300 μ.). Επίσης όταν δεν έχουμε μεγάλες απαιτήσεις σε μανομετρικό (πότισμα με κατάκλιση-σταγονίδια και μικρά μπεκ). Υπάρχουν σε διαστάσεις 3″χ 3″, 4″χ 3″, 4″χ 4″ και 5″χ 4″. Σε ειδικές περιπτώσεις όταν δεν απαιτείται σχεδόν καθόλου μανομετρικό κατασκευάζονται και σε 6″χ 5″ και 8″χ 8″.

Διβάθμιες-πολυβάθμιες
χρησιμοποιούνται όταν έχουμε να ποτίσουμε σε αποστάσεις πάνω από 300 μ. ‘Εχουν υψηλό μανομετρικό και ενδείκνυνται για υψηλές πιέσεις στα καρούλια.